accessibility.png  w3c.png  ma_standarized.png  berakhlak.png

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
I. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama    
I.A. Peradilan Umum    
I.A.1 Perdata Umum    
I.A.1.a) Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri Per Perkara 30.000,00
I.A.1.b) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
I.A.1.c) Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/Termohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman) Per Relaas 10.000,00
I.A.1.d) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah Per Relaas 10.000,00
I.A.1.e) Relaas Panggilan Saksi Penggugat Per Relaas 10.000,00
I.A.1.f) Relaas Panggilan Saksi Tergugat Per Relaas 10.000,00
I.A.1.g) Relaas Panggilan Ahli Penggugat Per Relaas 10.000,00
I.A.1.h) Relaas Panggilan Ahli Tergugat Per Relaas 10.000,00
I.A.1.i) Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00
I.A.1.j) Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon Per Perkara 10.000,00
I.A.1.k) Pendaftaran Permohonan Sita Per Perkara 25.000,00
I.A.1.l) Penetapan Sita Per Penetapan 25.000,00
I.A.1.m) Berita Acara Penyitaan Per Berita Acara 25.000,00
I.A.1.n) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan  Per Perkara 10.000,00
I.A.1.o) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Per Perkara 10.000,00
I.A.1.p) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan Per Relaas 10.000,00
I.A.1.q) Pendaftaran Pengangkatan Sita Per Perkara 25.000,00
I.A.1.r) Penetapan Pengangkatan Sita Per Penetapan 25.000,00
I.A.1.s) Berita Acara Pengangkatan Sita Per Berita Acara 25.000,00
I.A.1.t) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah Per Relaas 10.000,00
I.A.1.u) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah Per Relaas 10.000,00
I.A.1.v) Penetapan Penawaran Pembayaran Per Penetapan 10.000,00
I.A.1.w) Berita Acara Penawaran Pembayaran Per Berita Acara 10.000,00
I.A.1.x) Berita Acara Konsinyasi Per Berita Acara 10.000,00
I.A.1.y) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/ Penetapan 10.000,00
I.A.2 Perdata Khusus    
I.A.2.a Sengketa Gugatan/Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) pada Pengadilan Niaga, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, dan Sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri    
I.A.2.a.1) Pendaftaran Gugatan/Permohonan Per Perkara  40.000,00 
I.A.2.a.2) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.3) Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.4) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.5) Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.6) Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.7) Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.8) Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.9) Relaas Panggilan Penerjemah  Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.10) Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon Per Putusan 10.000,00 
I.A.2.a.11) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon Per Putusan  10.000,00 
I.A.2.a.12) Pencabutan Gugatan/Permohonan Per Perkara  10.000,00 
I.A.2.a.13) Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.14) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan  10.000,00 
I.A.2.b Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga    
I.A.2.b.1) Pendaftaran Perkara    
I.A.2.b.1) a. Nilai Utang sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Per Permohonan 1.000.000,00 
I.A.2.b.1) b. Nilai Utang lebih dari Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) Per Permohonan  2.000.000,00 
I.A.2.b.1) c. Nilai Utang lebih dari Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) Per Permohonan 3.000.000,00 
I.A.2.b.1) d. Nilai Utang lebih dari Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) Per Permohonan  4.000.000,00 
I.A.2.b.1) e. Nilai Utang di atas Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) Per Permohonan 6.000.000,00 
I.A.2.b.2) Relaas Panggilan Pertama kepada Pemohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.b.3) Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.4) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.b.5) Relaas Panggilan Saksi Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.6) Relaas Panggilan Saksi Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.b.7) Relaas Panggilan Ahli Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.8) Relaas Panggilan Ahli Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.b.9) Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.10) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.c Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan > Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)    
I.A.2.c.1) Pendaftaran Gugatan PHI pada Pengadilan Negeri Per Perkara  30.000,00 
I.A.2.c.2) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.3) Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.4) Relaas Panggilan Saksi Penggugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.5) Relaas Panggilan Saksi Tergugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.6) Relaas Panggilan Ahli Penggugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.7) Relaas Panggilan Ahli Tergugat Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.c.8) Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.9) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.c.10) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.11) Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat Per Putusan  10.000,00 
I.A.2.c.12) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Per Putusan 10.000,00 
I.A.2.c.13) Pencabutan Gugatan Per Perkara  10.000,00 
I.A.2.c.14) Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.15) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan  10.000,00 
I.A.2.d Sengketa Arbitrase    
I.A.2.d.1) Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional Per Putusan  40.000,00 
I.A.2.d.2) Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Per Putusan 50.000,00 
I.A.2.d.3) Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Per Putusan 100.000,00 
I.A.2.d.4) Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Per Putusan 150.000,00 
I.A.2.e Sengketa Keterbukaan Informasi Publik    
I.A.2.e.1) Pendaftaran Permohonan Putusan KIP Per Perkara  40.000,00 
I.A.2.e.2) Relaas Panggilan Pertama kepada Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.3) Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.4) Relaas Panggilan Saksi Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.5) Relaas Panggilan Saksi Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.6) Relaas Panggilan Ahli Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.7) Relaas Panggilan Ahli Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.e.8) Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.9) Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Per Putusan  10.000,00 
I.A.2.e.10) Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Per Putusan 10.000,00 
I.A.2.e.11) Pencabutan Permohonan Per Perkara  10.000,00 
I.A.2.e.12) Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.13) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan  10.000,00 
I.B. Eksekusi    
I.B.1 Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang    
I.B.1.a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Per Permohonan 10.000,00
I.B.1.b) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.1.c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
I.B.1.d) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.1.e) Penetapan Sita Eksekusi Per Penetapan 10.000,00
I.B.1.f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.1.g) Pendaftaran Sita Eksekusi Per Surat 25.000,00
I.B.1.h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon Per Berita Acara 10.000,00
I.B.1.i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon Per Berita Acara 10.000,00
I.B.1.j) Penetapan Lelang Per Penetapan 10.000,00
I.B.1.k) Pengumuman Lelang Per Surat 10.000,00
I.B.1.l) Pembagian Hasil Lelang Per Perkara 10.000,00
I.B.1.m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Per Permohonan 10.000,00
I.B.1.n) Penetapan Perintah Pengosongan Per Penetapan 25.000,00
I.B.1.o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Per Surat 10.000,00
I.B.1.p) Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 25.000,00
I.B.1.q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 10.000,00
I.B.2 Pelaksanaan Eksekusi Riil    
I.B.2.a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Per Permohonan 10.000,00
I.B.2.b) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.2.c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
I.B.2.d) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.2.e) Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi Per Penetapan 25.000,00
I.B.2.f) Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi Per Berita Acara 25.000,00
I.B.2.g) Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.3 Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan    
I.B.3.a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Per Permohonan 10.000,00
I.B.3.b) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.3.c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
I.B.3.d) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.4 Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang    
I.B.4.a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Per Surat 10.000,00
I.B.4.b) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.4.c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
I.B.4.d) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.4.e) Penetapan Sita Eksekusi Per Penetapan 10.000,00
I.B.4.f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.4.g) Pendaftaran Sita Eksekusi Per Surat 25.000,00
I.B.4.h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon Per Surat 10.000,00
I.B.4.i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon Per Surat 10.000,00
I.B.4.j) Penetapan Lelang Per Penetapan 10.000,00
I.B.4.k) Pengumuman Lelang Per Surat 10.000,00
I.B.4.l) Pembagian Hasil Lelang Per Perkara 10.000,00
I.B.4.m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Per Permohonan 10.000,00
I.B.4.n) Penetapan Perintah Pengosongan Per Penetapan 25.000,00
I.B.4.o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Per Surat 10.000,00
I.B.4.p) Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 25.000,00
I.B.4.q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5 Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase    
I.B.5.a) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.5.b) Relaas Panggilan Teguran Per Relaas 10.000,00
I.B.5.c) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.d) Penetapan Perintah Sita Eksekusi Per Penetapan 10.000,00
I.B.5.e) Berita Acara Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.f) Pendaftaran Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.g) Penetapan Pelelangan Per Penetapan 25.000,00
I.B.5.h) Pengumuman Lelang Per Surat 10.000,00
I.B.5.i) Berita Acara Lelang Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.j) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Per Permohonan 10.000,00
I.B.5.k) Penetapan Perintah Pengosongan Per Penetapan 25.000,00
I.B.5.l) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
I.B.5.m) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Per Surat 10.000,00
I.B.5.n) Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.o) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 10.000,00
I.B.6 Pencabutan Perkara Eksekusi    
I.B.6.a) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi Per Permohonan 10.000,00
I.B.6.b) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi Per Penetapan 25.000,00
I.B.6.c) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.6.d) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.6.e) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang Per Penetapan 25.000,00
I.B.6.f) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang Per Pengumuman 10.000,00
II. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding    
II.A. Peradilan Umum    
II.A.1) Pendaftaran Permohonan Banding Per Perkara  50.000,00 
II.A.2) Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding Per Akta 10.000,00 
II.A.3) Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Per Relaas  10.000,00 
II.A.4) Relaas Penyerahan Memori Banding Per Relaas  10.000,00 
II.A.5) Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Per Relaas  10.000,00 
II.A.6) Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding Per Relaas  10.000,00 
II.A.7) Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding Per Relaas  10.000,00 
II.A.8) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding Per Relaas 10.000,00 
II.A.9) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding Per Relaas  10.000,00 
II.A.10) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding Per Relaas 10.000,00 
II.A.11) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding Per Relaas 10.000,00 
II.A.12) Pencabutan Banding Per Akta 10.000,00 
II.A.13) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding Per Relaas  10.000,00 
II.A.14) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan  10.000,00 
III. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI    
III.A. Peradilan Umum    
III.A.1 Kasasi Perdata Umum    
III.A.1.a) Pendaftaran Permohonan Kasasi Per Perkara 50.000,00
III.A.1.b) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.1.c) Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.d) Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.e) Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.f) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.g) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.h) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.1.i) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.1.j) Pencabutan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.1.k) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.l) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.2 Kasasi Perdata Khusus    
III.A.2.a Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan > Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)    
III.A.2.a.1) Pendaftaran Permohonan Kasasi Per Perkara 100.000,00
III.A.2.a.2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.2.a.3) Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.4) Relaas Penyerahan Memori Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.5) Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.6) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.7) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.8) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.9) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.10) Pencabutan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.2.a.11) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.12) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.2.b Perkara Kepailitan dan PKPU    
III.A.2.b.1) Pendaftaran Permohonan Kasasi Per Perkara 100.000,00
III.A.2.b.2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan Per Akta 10.000,00
III.A.2.b.3) Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.4) Relaas Penyerahan Memori Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.5) Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.6) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.7) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.8) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.9) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.10) Pencabutan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.2.b.11) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.12) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Kurator/Pengurus Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.13) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Hakim Pengawas Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.14) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.3 Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum    
III.A.3.a) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon Per Perkara 200.000,00
III.A.3.b) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon Per Akta 10.000,00
III.A.3.c) Relaas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.3.d) Relaas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon Per Relaas 10.000,00
III.A.3.e) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.3.f) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.3.g) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK Per Relaas 10.000,00
III.A.3.h) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK Per Relaas 10.000,00
III.A.3.i) Pencabutan PK Per Perkara 10.000,00
III.A.3.j) Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK Per Relaas 10.000,00
III.A.3.k) Penyumpahan Novum (Bukti Baru) PK Per Perkara 10.000,00
III.A.3.l) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.4 Peninjauan Kembali (PK) Perdata Khusus    
III.A.4.a Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan > Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)    
III.A.4.a.1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon Per Perkara 200.000,00
III.A.4.a.2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon Per Akta 10.000,00
III.A.4.a.3) Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.4) Relaas Penyampaian Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.5) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.6) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Pemohon PK Per Surat 10.000,00
III.A.4.a.8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Termohon PK Per Surat 10.000,00
III.A.4.a.9) Pencabutan PK Per Akta 10.000,00
III.A.4.a.10) Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.11) Penyumpahan Novum (bukti baru) PK Per Perkara 10.000,00
III.A.4.a.12) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.4.b Perkara Kepailitan dan PKPU    
III.A.4.b.1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon Per Perkara 200.000,00
III.A.4.b.2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon Per Akta 10.000,00
III.A.4.b.3) Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyampaian Alasan PK kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.4) Relaas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.5) Relaas Penyampaian Putusan kepada Pemohon PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.6) Relaas Penyampaian Putusan kepada Termohon PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Kurator/Pengurus Per Surat 10.000,00
III.A.4.b.8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Hakim Pengawas Per Surat 10.000,00
III.A.4.b.9) Pencabutan PK Per Akta 10.000,00
III.A.4.b.10) Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.11) Penyumpahan Novum (bukti baru) PK Per Perkara 10.000,00
III.A.4.b.12) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
IV. Hak Kepaniteraan Lainnya    
IV.a) Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan Per Surat 10.000,00
IV.b) Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Per Lembar 500,00
IV.c) Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan Per Berita Acara 10.000,00
IV.d) Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan Per Surat 10.000,00
IV.e) Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara Per Akta/Surat 10.000,00
IV.f) Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil 10.000,00
IV.g) Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
I. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama
I.A. Peradilan Umum    
I.A.1 Perdata Umum    
I.A.1.a) Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri Per Perkara 30.000,00
I.A.1.b) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
I.A.1.c) Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/Termohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman) Per Relaas 10.000,00
I.A.1.d) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah Per Relaas 10.000,00
I.A.1.e) Relaas Panggilan Saksi Penggugat Per Relaas 10.000,00
I.A.1.f) Relaas Panggilan Saksi Tergugat Per Relaas 10.000,00
I.A.1.g) Relaas Panggilan Ahli Penggugat Per Relaas 10.000,00
I.A.1.h) Relaas Panggilan Ahli Tergugat Per Relaas 10.000,00
I.A.1.i) Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00
I.A.1.j) Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon Per Perkara 10.000,00
I.A.1.k) Pendaftaran Permohonan Sita Per Perkara 25.000,00
I.A.1.l) Penetapan Sita Per Penetapan 25.000,00
I.A.1.m) Berita Acara Penyitaan Per Berita Acara 25.000,00
I.A.1.n) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan  Per Perkara 10.000,00
I.A.1.o) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Per Perkara 10.000,00
I.A.1.p) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan Per Relaas 10.000,00
I.A.1.q) Pendaftaran Pengangkatan Sita Per Perkara 25.000,00
I.A.1.r) Penetapan Pengangkatan Sita Per Penetapan 25.000,00
I.A.1.s) Berita Acara Pengangkatan Sita Per Berita Acara 25.000,00
I.A.1.t) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah Per Relaas 10.000,00
I.A.1.u) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah Per Relaas 10.000,00
I.A.1.v) Penetapan Penawaran Pembayaran Per Penetapan 10.000,00
I.A.1.w) Berita Acara Penawaran Pembayaran Per Berita Acara 10.000,00
I.A.1.x) Berita Acara Konsinyasi Per Berita Acara 10.000,00
I.A.1.y) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/ Penetapan 10.000,00
I.A.2 Perdata Khusus    
I.A.2.a Sengketa Gugatan/Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) pada Pengadilan Niaga, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, dan Sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri    
I.A.2.a.1) Pendaftaran Gugatan/Permohonan Per Perkara  40.000,00 
I.A.2.a.2) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.3) Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.4) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.5) Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.6) Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.7) Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.8) Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.9) Relaas Panggilan Penerjemah  Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.10) Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon Per Putusan 10.000,00 
I.A.2.a.11) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon Per Putusan  10.000,00 
I.A.2.a.12) Pencabutan Gugatan/Permohonan Per Perkara  10.000,00 
I.A.2.a.13) Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.a.14) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan  10.000,00 
I.A.2.b Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga    
I.A.2.b.1) Pendaftaran Perkara
I.A.2.b.1) a. Nilai Utang sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Per Permohonan 1.000.000,00 
I.A.2.b.1) b. Nilai Utang lebih dari Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) Per Permohonan  2.000.000,00 
I.A.2.b.1) c. Nilai Utang lebih dari Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) Per Permohonan 3.000.000,00 
I.A.2.b.1) d. Nilai Utang lebih dari Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) Per Permohonan  4.000.000,00 
I.A.2.b.1) e. Nilai Utang di atas Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) Per Permohonan 6.000.000,00 
I.A.2.b.2) Relaas Panggilan Pertama kepada Pemohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.b.3) Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.4) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon/Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.b.5) Relaas Panggilan Saksi Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.6) Relaas Panggilan Saksi Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.b.7) Relaas Panggilan Ahli Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.8) Relaas Panggilan Ahli Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.b.9) Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.10) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.c Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan > Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)    
I.A.2.c.1) Pendaftaran Gugatan PHI pada Pengadilan Negeri Per Perkara  30.000,00 
I.A.2.c.2) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.3) Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.4) Relaas Panggilan Saksi Penggugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.5) Relaas Panggilan Saksi Tergugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.6) Relaas Panggilan Ahli Penggugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.7) Relaas Panggilan Ahli Tergugat Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.c.8) Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.9) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.c.10) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.11) Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat Per Putusan  10.000,00 
I.A.2.c.12) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Per Putusan 10.000,00 
I.A.2.c.13) Pencabutan Gugatan Per Perkara  10.000,00 
I.A.2.c.14) Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.15) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan  10.000,00 
I.A.2.d Sengketa Arbitrase    
I.A.2.d.1) Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional Per Putusan  40.000,00 
I.A.2.d.2) Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Per Putusan 50.000,00 
I.A.2.d.3) Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Per Putusan 100.000,00 
I.A.2.d.4) Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Per Putusan 150.000,00 
I.A.2.e Sengketa Keterbukaan Informasi Publik    
I.A.2.e.1) Pendaftaran Permohonan Putusan KIP Per Perkara  40.000,00 
I.A.2.e.2) Relaas Panggilan Pertama kepada Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.3) Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.4) Relaas Panggilan Saksi Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.5) Relaas Panggilan Saksi Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.6) Relaas Panggilan Ahli Pemohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.7) Relaas Panggilan Ahli Termohon Per Relaas  10.000,00 
I.A.2.e.8) Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.9) Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Per Putusan  10.000,00 
I.A.2.e.10) Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Per Putusan 10.000,00 
I.A.2.e.11) Pencabutan Permohonan Per Perkara  10.000,00 
I.A.2.e.12) Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.13) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan  10.000,00 
I.B. Eksekusi    
I.B.1 Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang    
I.B.1.a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Per Permohonan 10.000,00
I.B.1.b) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.1.c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
I.B.1.d) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.1.e) Penetapan Sita Eksekusi Per Penetapan 10.000,00
I.B.1.f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.1.g) Pendaftaran Sita Eksekusi Per Surat 25.000,00
I.B.1.h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon Per Berita Acara 10.000,00
I.B.1.i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon Per Berita Acara 10.000,00
I.B.1.j) Penetapan Lelang Per Penetapan 10.000,00
I.B.1.k) Pengumuman Lelang Per Surat 10.000,00
I.B.1.l) Pembagian Hasil Lelang Per Perkara 10.000,00
I.B.1.m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Per Permohonan 10.000,00
I.B.1.n) Penetapan Perintah Pengosongan Per Penetapan 25.000,00
I.B.1.o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Per Surat 10.000,00
I.B.1.p) Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 25.000,00
I.B.1.q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 10.000,00
I.B.2 Pelaksanaan Eksekusi Riil    
I.B.2.a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Per Permohonan 10.000,00
I.B.2.b) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.2.c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
I.B.2.d) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.2.e) Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi Per Penetapan 25.000,00
I.B.2.f) Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi Per Berita Acara 25.000,00
I.B.2.g) Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.3 Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan    
I.B.3.a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Per Permohonan 10.000,00
I.B.3.b) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.3.c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
I.B.3.d) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.4 Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang    
I.B.4.a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Per Surat 10.000,00
I.B.4.b) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.4.c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
I.B.4.d) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.4.e) Penetapan Sita Eksekusi Per Penetapan 10.000,00
I.B.4.f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.4.g) Pendaftaran Sita Eksekusi Per Surat 25.000,00
I.B.4.h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon Per Surat 10.000,00
I.B.4.i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon Per Surat 10.000,00
I.B.4.j) Penetapan Lelang Per Penetapan 10.000,00
I.B.4.k) Pengumuman Lelang Per Surat 10.000,00
I.B.4.l) Pembagian Hasil Lelang Per Perkara 10.000,00
I.B.4.m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Per Permohonan 10.000,00
I.B.4.n) Penetapan Perintah Pengosongan Per Penetapan 25.000,00
I.B.4.o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Per Surat 10.000,00
I.B.4.p) Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 25.000,00
I.B.4.q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5 Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase    
I.B.5.a) Penetapan Teguran Per Penetapan 10.000,00
I.B.5.b) Relaas Panggilan Teguran Per Relaas 10.000,00
I.B.5.c) Berita Acara Teguran Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.d) Penetapan Perintah Sita Eksekusi Per Penetapan 10.000,00
I.B.5.e) Berita Acara Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.f) Pendaftaran Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.g) Penetapan Pelelangan Per Penetapan 25.000,00
I.B.5.h) Pengumuman Lelang Per Surat 10.000,00
I.B.5.i) Berita Acara Lelang Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.j) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Per Permohonan 10.000,00
I.B.5.k) Penetapan Perintah Pengosongan Per Penetapan 25.000,00
I.B.5.l) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
I.B.5.m) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Per Surat 10.000,00
I.B.5.n) Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan Per Berita Acara 10.000,00
I.B.5.o) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Per Berita Acara 10.000,00
I.B.6 Pencabutan Perkara Eksekusi    
I.B.6.a) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi Per Permohonan 10.000,00
I.B.6.b) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi Per Penetapan 25.000,00
I.B.6.c) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.6.d) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi Per Berita Acara 10.000,00
I.B.6.e) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang Per Penetapan 25.000,00
I.B.6.f) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang Per Pengumuman 10.000,00
II. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding
II.A. Peradilan Umum    
II.A.1) Pendaftaran Permohonan Banding Per Perkara  50.000,00 
II.A.2) Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding Per Akta 10.000,00 
II.A.3) Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Per Relaas  10.000,00 
II.A.4) Relaas Penyerahan Memori Banding Per Relaas  10.000,00 
II.A.5) Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Per Relaas  10.000,00 
II.A.6) Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding Per Relaas  10.000,00 
II.A.7) Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding Per Relaas  10.000,00 
II.A.8) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding Per Relaas 10.000,00 
II.A.9) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding Per Relaas  10.000,00 
II.A.10) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding Per Relaas 10.000,00 
II.A.11) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding Per Relaas 10.000,00 
II.A.12) Pencabutan Banding Per Akta 10.000,00 
II.A.13) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding Per Relaas  10.000,00 
II.A.14) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan  10.000,00 
III. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI
III.A. Peradilan Umum    
III.A.1 Kasasi Perdata Umum    
III.A.1.a) Pendaftaran Permohonan Kasasi Per Perkara 50.000,00
III.A.1.b) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.1.c) Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.d) Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.e) Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.f) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.g) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.h) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.1.i) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.1.j) Pencabutan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.1.k) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.1.l) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.2 Kasasi Perdata Khusus    
III.A.2.a Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan > Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)    
III.A.2.a.1) Pendaftaran Permohonan Kasasi Per Perkara 100.000,00
III.A.2.a.2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.2.a.3) Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.4) Relaas Penyerahan Memori Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.5) Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.6) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.7) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.8) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.9) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.10) Pencabutan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.2.a.11) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.a.12) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.2.b Perkara Kepailitan dan PKPU    
III.A.2.b.1) Pendaftaran Permohonan Kasasi Per Perkara 100.000,00
III.A.2.b.2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan Per Akta 10.000,00
III.A.2.b.3) Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.4) Relaas Penyerahan Memori Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.5) Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.6) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.7) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.8) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.9) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.10) Pencabutan Kasasi Per Akta 10.000,00
III.A.2.b.11) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.12) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Kurator/Pengurus Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.13) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Hakim Pengawas Per Relaas 10.000,00
III.A.2.b.14) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.3 Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum    
III.A.3.a) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon Per Perkara 200.000,00
III.A.3.b) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon Per Akta 10.000,00
III.A.3.c) Relaas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.3.d) Relaas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon Per Relaas 10.000,00
III.A.3.e) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.3.f) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.3.g) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK Per Relaas 10.000,00
III.A.3.h) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK Per Relaas 10.000,00
III.A.3.i) Pencabutan PK Per Perkara 10.000,00
III.A.3.j) Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK Per Relaas 10.000,00
III.A.3.k) Penyumpahan Novum (Bukti Baru) PK Per Perkara 10.000,00
III.A.3.l) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.4 Peninjauan Kembali (PK) Perdata Khusus    
III.A.4.a Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan > Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)    
III.A.4.a.1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon Per Perkara 200.000,00
III.A.4.a.2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon Per Akta 10.000,00
III.A.4.a.3) Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.4) Relaas Penyampaian Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.5) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.6) Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Pemohon PK Per Surat 10.000,00
III.A.4.a.8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Termohon PK Per Surat 10.000,00
III.A.4.a.9) Pencabutan PK Per Akta 10.000,00
III.A.4.a.10) Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.a.11) Penyumpahan Novum (bukti baru) PK Per Perkara 10.000,00
III.A.4.a.12) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
III.A.4.b Perkara Kepailitan dan PKPU    
III.A.4.b.1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon Per Perkara 200.000,00
III.A.4.b.2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon Per Akta 10.000,00
III.A.4.b.3) Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyampaian Alasan PK kepada Termohon Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.4) Relaas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.5) Relaas Penyampaian Putusan kepada Pemohon PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.6) Relaas Penyampaian Putusan kepada Termohon PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Kurator/Pengurus Per Surat 10.000,00
III.A.4.b.8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Hakim Pengawas Per Surat 10.000,00
III.A.4.b.9) Pencabutan PK Per Akta 10.000,00
III.A.4.b.10) Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK Per Relaas 10.000,00
III.A.4.b.11) Penyumpahan Novum (bukti baru) PK Per Perkara 10.000,00
III.A.4.b.12) Redaksi Putusan/Penetapan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
IV. Hak Kepaniteraan Lainnya
IV.a) Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan Per Surat 10.000,00
IV.b) Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Per Lembar 500,00
IV.c) Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan Per Berita Acara 10.000,00
IV.d) Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan Per Surat 10.000,00
IV.e) Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara Per Akta/Surat 10.000,00
IV.f) Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil 10.000,00
IV.g) Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Per Putusan/Penetapan 10.000,00
  • 1
  • 2
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat

3.89

3 Unsur terendah
1. Waktu Pelayanan
2. Biaya/Tarif
3. Sarana & Prasarana
SPAK
Survei Persepsi Anti Korupsi

3.86

3 Unsur terendah
1. Transparansi Biaya
2. Transparansi Pembayaran
3. Biaya Tambahan
Triwulan I 2023
Realisasi
DIPA 01

26.91%

Realisasi
DIPA 03

28.91%

Update Realisasi Anggaran
per 31 Maret 2023

PERPUSTAKAAN

LINK PERPUS MARI

sssss